详情

Spond Spond Spond Spond Spond

内容提要

    บริษัท ซีที เอเซีย จำกัด ผู้นำด้านพัฒนาซอฟแวร์ Social Media Contact Center ได้ร่วมมือกับ ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีวิทยุเพื่อความปลอดภัยและการจราจร (สวพ.91) พัฒนา Mobile Application “Spond” ซึ่งเป็น Application สำหรับการ Chat ด้วยข้อความพร้อมสติกเกอร์ เพื่อใช้ในการแจ้งเรื่องภัยต่างๆ ไปยัง Contact Center ของศูนย์ดำรงธรรม และของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
    This is the application for traveller to send chat message to police department regarding potential risk of car accident.
    "Continued use of GPS running in the background can dramatically decrease battery life."

类型
社交
设备
iPhone | iPad
大小
6.02M
系统
8.0
时间
2016-05-30
版本
1.0.6

海量应用免费下

快用苹果助手

立即安装
取消

点击按钮没反应,是不是还没安装
最新版快用?

一键下载